METEORİTLER
Göktaşı Analizleri

Göktaşı Testleri

Bunu dene

Bazen metal ve bazı sülfür ve oksit mineralleri gibi parlak ametallerle arasındaki farkı söylemek zor.tahıl veya boyutu en azından birkaç milimetre olan plakalar için kolay bir deney bir ohmmetre ile elektrik direncini ölçmek için basitçe. 30 $ için herhangi bir iyi nalburdan el multimetreleri satın alabilirsiniz, ve kısmen kullanılmış pillerin gerilimi kontrol etmek için büyük demektir. <100 veya muhtemelen <10 ohm - direnç modu (ohm), bu demir meteorların herhangi bir mesafe dışında açar koyarak düşük direnç verecek. (Demir taneleri bağlı değildir, çünkü bu sıradan bir kondrite üzerinde çalışmaz.) Onlar elektriği iletmez çünkü parlak bir hematit veya pirit agrega çok yüksek elektrik direncine sahip olacak.


Nikel Testi :   http://meteorites.wustl.edu/id/metal.htm#nickel
Göktaşlarında demir-nikel, altın, platin ve iridyum gibi nadir metallerin ( yeryüzü kayaçlarındaki standartlara göre ) yüksek konsantrasyonları bulunur. Bilindiği gibi meteorlar, demir göktaşları, taş göktaşları ve demir-taş karışımı göktaşları olarak 3 grupta toplanır. Sıradan chondrites göktaşlarının en yaygın türü H-grup kondrittir. Tüm meteorların %45ini oluşturur ve kütlelerinde %15-20 metal vardır. L - grup kondiritler tüm meteorların %40ını oluşturur ve kütlelerinde %7-11 metal vardır. LL -grup kondritler tüm meteorların %15ini oluşturur ve %3-5 metal içerir. 
 
Kondirit metal açısından zengin olan ve metal nikel açısından da zengin olduğu için her kondirit %1-1,8 ( yani 10.000 - 18.000 ppm)  nikel metali içerir. 

---------------------------------------------------------------------

Ayrıca mineralojik bileşimleri ve kristalleşme şekilleri Dünya'da bulunan materyallerden çok farklıdır. Metalik meteoritler kesilip parlatıldıktan sonra nitrik asit ile pamukla silindiğinde çok özel "widmanstatten" denilen kristalleşme şekilleri ortaya çıkar.


-------------------------------------

Meteorit Türleri ve Yoğunlukları :

Yoğunluk ya da özkütle birim hacimdeki madde miktarıdır. ( ya da ) ile ifade edilir. Fakat sıcaklık ve basınca bağlı olduğundan, bir maddenin yoğunluğunu belirtirken belirli bir sıcaklık ve basınç altındaki yoğunluğundan bahsederiz. şeklindedir. Birimi kg/m3 ya da gr/cm3'tür.
 
Kayaların yoğunlugu önemli ölçüde değişiktir. Bu yüzden kayaların yoğunlugunu bilmek, onları tanımlamada iyi araçtır. Aynı şekilde meteoritleri de, yeryüzü kayalarından ayırt etmekte faydalıdır. Demir göktaşlarının yoğunluğu  7-8 gr/cm3 tür. Kondritler ise 3-3,7 gr/cm3  arasında bir yoğunluğa sahiptir ki, bu da yeryüzü kayalarından daha yoğundur. Örneğin kireçtaşı ( 2.6 gr/cm3 veya daha az), kuvarsit ( 2.7 gr/cm3 ) granit ( 2,7 -2.8 gr/cm3 ) daha düşük yoğunluga sahiptir. Bazı göktaşları düşük yoğunluğa ( 3 gr/cm3 ten daha düşük ) sahiptir, ancak bu meteoritler çok nadir görülür. Bunun yanında yeryüzü volkanik kayalarından en yaygın olanı bazaltın yoğunlugu 3 gr/cm3 olup yoğunlugu yüksektir. Ayrıca yeryüzü kayalarında tek tip oksitler ve demir, çinko ve kurşun gibi metal sülfürlerin, göktaşlarından daha yoğun cevherleri vardır. Örneğin, hematit veya manyetit (demir oksit) gibi kayaların yoğunlukları da 4,5- 5 gr/cm3 olup, taş meteoritlerin yoğunluklarından daha fazladır.


 


Bağıl Bolluk ve Göktaşı Türleri yoğunlukları
 
nasıl ortak?
Yoğunluk (g / cm 3 )
yoğunluk ortalamaları ve 
aralık dayalı
göktaşı tip
Tüm m%eteorites *
ortalama
Minimum 
(yüksek gözeneklilik)
maksimum
parça sayısı
meteorların sayısı
TAŞLI
95.6
         
    Chondrites
67.5
 
 
 
 
 
sıradan
63.4
 
 
 
 
 
H
30.9
3.40
2.80
3.80
265
157
L
27.6
3.35
2.50
3.96
277
160
LL
4.7
3.21
2.38
3.49
149
39
diğer
0.2
 
 
 
 
 
karbon
2.49
         
CI
0.02
2.11
-
-
1?
1?
SANTİMETRE
0.72
2.12
1.79
2.40
33
11
CR
0.35
3.10
-
-
1?
1?
CO
0.38
2.95
2.79
3.09
22
8
Özgeçmiş
0.22
2.95
2.69
3.25
51
10
CH
0.05
3.44
 
 
1
1
CK
0.32
3.47
3.46
3.49
4
2
diğer
0.44
-
-
-
   
enstatit
0.89
         
E
0.17
-
-
-
-
 
EH
0.56
3.72
3.71
3.73
8
5
EL
0.17
3.55
3.48
3.62
15
7
  Diğer
0.72
-
-
-
   
    Achondrites
2.71
         
aubrites
0.20
3.12
2.97
3.33
10
6
diogenites
0.42
3.26
3.11
3.44
8
3
eucrites
0.89
2.86
2.74
2.95
18
9
howardites
0.41
3.02
2.80
3.16
8
5
ureilites
0.41
3.05
2.81
3.21
7
3
Mars - shergottites
0.04
3.10
3.07
3.12
3
2
Mars - chassignites
0.004
3.32
 
 
1
1
Mars - nahklites
0.013
3.15
3.10
3.20
3
1
toplam Mars
0.07
 
 
 
 
 
kameri
0.08
2,7-3,8 **
       
diğer
0.23
-
-
-
   
    Gruplanmamış & Sınıflandırılmamış
25.4
         
TAŞLI-IRONS
0.52
         
    Pallasites
0.22
4.76
4.64
4.89
10
5
    Mesosiderites
0.29
4.25
4.23
4.27
8
3
IRONS
3.84
7-8
       
 
 
         
Öncelikle Britt ve Consolmagno (2003) Yoğunluk verileri. * Grady gelen Bağıl bolluk verileri (2000).**Tahmin. Feldspatlı meteorların düşük yoğunluğa sahip olacak olan bazaltik meteorların yüksek yoğunluğa sahip. Bkz Lunar Meteorites Kimyasal sınıflandırılması .

 

Dip Not:

Eğer metal olmayan bir kayanın özgül ağırlığı  4.0 ten daha fazlaysa, bu bir meteor değildir.

Eğer özgül ağırlığı 3.0 -4.0 aralığında ise  bir göktaşı olabilir. Ancak bu aralıkta binlerce yeryüzüyü kayasınında olduğu unutulmamalıdır. 

Eğer özgül ağırlığı 3.0 ten az ise, hemen hemen kesin bir meteor değildir (olsada çok çok nadirdir ) . Dünyadaki kayalar genellikle 3.0 ten daha düşük spesifik ağırlığa sahiptir.

 

meteoritler.tr.gg</ title> . . . <!-- BEGIN 33Across SiteCTRL Script --> <script type='text/javascript'> if(document.location.protocol=='http:'){ var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b6xzoIYhqr5BlZrkHcnnVW'); (function(){var h,s=document.createElement('script');s.src='http://cdn.tynt.com/ti.js'; h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();} </script> <!-- END 33Across SiteCTRL Script --> </ head> <body> </body> </html>