METEORİTLER
Göktaşı Analizleri

Göktaşlarını Nasıl Tanırız


 
 

Meteoritleri tanımlamak tabiki uzmanlık isteyen bir iştir. Bir dizi testler gerekir. Kısaca söylemek gerekirse Meteoritlerin Türlerine göre tanımlama yöntemleri vardır. Taş meteoritler Dünya'daki bazı kayaçlara çok benzer. Bunları tanımlamak için ince kesit yapıp polarizan mikroskopta incelemek gerekir. Metalik meteoritlerin yoğunluğu çok fazladır. Ayrıca mineralojik bileşimleri ve kristalleşme şekilleri Dünya'da bulunan materyallerden çok farklıdır. Metalik meteoritler kesilip parlatıldıktan sonra nitrik asit ile pamukla silindiğinde çok özel "widmanstatten" denilen kristalleşme şekilleri ortaya çıkar.

 

Ağırdırlar

Göktaşlarının çoğu, Fe-Ni (demir-nikel) metalinden oluştuğu için Dünya’da bulduğumuz kayalara nazaran çok daha ağır ve daha yüksek yoğunlukludur. Tabii buna bazı istisnalar da vardır. Bazı göktaşları, söylediğimizin aksine hiçbir şekilde metal veya metal karışım içermezler. Bunlar volkan kenarlarında bulunan yanmış kayalar kadar hafif de olabilirler.

Bazen Manyetik, Bazen Değildir

Göktaşlarının çoğunda Fe-Ni metalleri olduğundan dolayı bir mıknatıs tarafından çekilebilir. Ancak buna istisna olarak bazı göktaşlarında hiçbir metalik element olmadığından dolayı mıknatıs tarafından çekilmezler.

Bununla beraber, yeryüzünde bulunan birçok kaya da mıknatıs tarafından çekilir. Bu nedenle mıknatısa ilgi gösteren bir kayayı ya da kaya parçasını hemen göktaşı olarak nitelendiremeyiz. Kısaca manyetik alan da tek başına bir kayanın göktaşı olduğunun göstergesi değildir.

Düzensiz Yapıdadır

Göktaşları yuvarlak değildir. Eğer bir göktaşı aynen Apollo kapsüllerinin Dünya atmosferine girdiği gibi dönmeden girseydi, koni biçiminde bir yapıya sahip olabilirdi, ancak bu çok rastlanılan bir durum değildir. Çoğu göktaşları aşağıda beş farklı açıdan gösterilen CML 0023 (Sınıflandırılamamış Kuzey Afrikalı bir göktaşı) göktaşı gibi düzensiz bir yapıya sahiptir. 
 


 

Bir Füzyon Kaplaması İle Kaplanmıştır

Bir göktaşı, Dünya atmosferine girdiği sırada oluşan sürtünme, onun erime derecesinden daha fazla ısınmasını sağlar ve göktaşının yüzeyini eritmeye başlar. Göktaşı atmosferimizdeki sürtünmeden dolayı yavaşlar ve yüksek ısıdaki bu sürtünmenin sonucu olarak göktaşının yüzeyinde siyah bir füzyon tabakası oluşmaya başlar.

Füzyon kaplaması, siyah veya kahverengi renkte ve yeni düşüp düşmemesine bağlı olarak soluk veya parlak şekilde olabilir.

Bir süre sonra, Dünya yüzeyine düşen göktaşının füzyon kaplaması paslanabilir ve göktaşının yüzeyinde kızılımsı-kahverengi bir renk oluşturabilir veya bu füzyon kaplaması kısmen veya tamamen aşınabilir. Aşınan tabakada çok küçük çatlaklar oluşur.

Birçok göktaşı Dünya’nın atmosferine girdiği sırada üzerinde sığ çukurlar oluşmaya başlar. Regmaglypts olarak bilinen bu çukurlar, genellikle demir meteoritlerin üzerinde sıkça rastlanır.

Katı ve Kompaktır

Göktaşlarının çoğunda volkanlarda rastlanılan kayaçlardaki gibi kabarcıklı bir yüzeye sahip değildir. Buna çok az istisnai durum sayılabilir.

Bölgedeki Diğer Kayalardan Farklıdır

Birçok göktaşının tamamı veya büyük bir kısmı metalden oluşur. Bunlar yeryüzündeki diğer taşlardan kolaylıkla ayırt edilebilir. Ancak bazı volkanik kayalara da görünüş olarak benzerliğinden dolayı ayırt etmekte zorluklar olabilir.

İsterseniz şimdi işinizi kolaylaştıracak bazı örneklere beraber göz atalım.

goktasi1

Forest City (yanda, H5 sıradan chondrite) bir füzyon kaplama ile kaplıdır. Resimde, bir ucu kesilmiş şekilde görülüyor. Hafif gri, benekli iç yüzeyi ortaya çıkmış. Füzyon kaplamasının çok ince olduğu belli oluyor. (Image Credit: Portland State University)

goktasi2

Başka bir Forest City görüntüsü. Füzyon tabakasının dışına çıkmış, sırtındaki küçük metal (merkezden hafif sağda) füzyon tabakasının çıkıntılı olduğunu gösteriyor. Bu da göktaşı üzerinde küçük girintiler veya çukurlar olduğuna işaret ediyor. (Image Credit: Portland State University)


goktasi3Allende (CV3 karbonlu kondrit) görülüyor. Füzyon  kaplamasının bir kısmı aşınmış. Hafif gri ve benekli içinin bir kısmı açığa çıkmış durumda. (Image Credit: Portland State University)

 
goktasi4

 Gibeon (IVA) demir göktaşı yüzeyinde iyi gelişmiş regmaglypts (thumbprints) görülüyor. (Image Credit: Portland State University)

goktasi5

Millbillillie (eucrite achondrite) göktaşı üzerinde pas rengi füzyon kaplama görülmektedir. Havasız achondrites özellikle parlak füzyon kabuklar sahip olma eğilimindedir. (Image Credit: Portland State University)

goktasi6

Millbillillie’nin aynı numunesinin içi görülüyor. Dışına göre gayet farklı olan içi ve ince füzyon kaplaması açıkça fark ediliyor. (Image Credit: Portland State University)

Kaynaklar: 
Portland State University

--------------

METEORLARIN DÜNYA KAYASI OLMADIĞINI NASIL ANLARIZ?

En belirgin fark eşit büyüklükteki kayalardan ağır olmalarıdır. İçerdikleri demir başta olmak üzere demir-nikel gibi ağır metalleri onların özgül ağırlıklarını attırır. Aynı zamanda demir-nikel manyetik çekim özelliğine sahip olmalarına neden olur çoğunlukla. Atmosfere saniye 20 km. hızla girdikleri ve atmosfer dönüş halinde olduğu için yoğun bir sürtünmeden geçerler. Bu sürtünme dış yüzeylerinde erimeye, siyah renkte camlaşmaya yol açar.

Şekilleri genelde yamru yumru olur. Dış kabuklarında ince bir tabaka parmakla kil gibi itilirse çatlar. İç yapılarında ani ısınma soğuma ve şiddetli sarsıntıdan kırılmalar oluşmuştur. Bunlar mikroskoplarla özellikle elektron mikroskobuyla gözlemlenir. Ancak yine de bir meteoru tespit etmek kolay değildir. Bir uzmanlık işidir.

----------------------
 

Göktaşı kimlik

  Tanımlanmasında yararlı olan Meteoritlerin özellikleri

 Meteorik şunlardır:

AĞIR: Çoğu göktaşları Fe-Ni metal önemli miktarda içeren ve 
vardır. Kayalar genellikle Dünya'nın yüzeyinde bulunan daha böylece ağır (yüksek yoğunluklu) 
 Bu kuralın istisnaları vardır. Bazı meteorların hiç metal içermeyen ve 
Hawaii ve bulunan koyu volkanik kayalar gibi ağır üzeresiniz 
Columbia Gorge.

BAZEN MANYETİK, SOMETIMES NOT:  Çoğu meteorlar bir içerirler 
Fe-Ni metal önemli miktarda ve mıknatıs çekti. Ama orada 
hiçbir metal içermeyen ve çekici olmayan taşlık meteorların pek çok istisnası 
bir mıknatıs. Tersine, birçok karasal kayalar ve yapay kayalar gösteriyor 
manyetik eğilimi.  Bu nedenle, genellikle ana kadar laypeople aktardığına göre her ne kadar 
bir kaya, bir göktaşı olduğunu düşünüyorum nedeni, manyetik özellik yalnız bir değil 
bir göktaşı göstergesi. 

Düzensiz bir şekle: Meteorites yuvarlak değildir. Bir göktaşı girmiş ise 
dönen olmadan Dünya'nın atmosferi, buna benzer konik bir şekil gelişebilir 
bu olmamasına rağmen, Apollo uzay kullanılan Reentry kapsüller 
tipik. Beş izleme gösterildiği gibi çoğu göktaşları düzensiz, şekillenir 
aşağıda KML 0023 (bir sınıflandırılmamış Kuzey Afrika göktaşı). İkinci görüntü 
sağ kanattan bir aerodinamik şekil düşünülebilir ne başlangıcını gösterir.

 

Bir FUSION KAPLAMA KAPSAMINDA: Bir göktaşı Dünya'nın 
girdiğinde. Atmosfer, sürtünme onun metling sıcaklığının üzerinde göktaşı yüzeyini yükseltir 
göktaşı iner gibi aşağı, yavaşlar, sürtünme ısıtma 
bir azalır ve eriyik bir füzyon kaplama oluşturmak için doyurur Karanlık ince tabaka 
cam. Füzyon kaplama son zamanlarda üzerinde siyah veya kahverengi, parlak ya da mat olabilir 
düşmüş meteor. Meteorit bir süre yeryüzü olmuştur sonra, 
füzyon kaplama kırmızımsı kahverengi meteor dışında vererek, pas verebilir 
renklendirme veya füzyon kaplama kısmen veya tamamen kapalı sarsmak olabilir. Füzyon 
kaplama oldukça farklı görünüyor bir iç çevreleyen ince, ayrık tabakasıdır 
füzyon kaplama. Birçok Dünya kayalar (bir weathing kabuğu gelişebilir 
bir füzyon görünüş olarak benzer onların dış üzerinde kimyasal ayrışmanın) 
kaplama. Ancak, ayrışma kabuklu arasında keskin bir sınır nadiren var 
ve rock iç. Buna ek olarak, küçük büzülme çatlakları (çok küçük olması 
füzyon kabuklar için oldukça teşhis ve aşağıda görüntülerde görünür) 
genellikle kabuklarını ayrışma için yok. Birçok meteorların yüzeyleri geliştirmek 
Dünya'nın atmosferine girdiği sırasında sığ çukurlar. Olarak bilinen bu çukurlar, 
regmaglypts, başparmak baskılar benzer ve genellikle daha iyi üzerinde geliştirilen 
taşlı göktaşları üzerinde daha demir göktaşları.

 


 

Forest City (H5 sıradan kondrit, 
aşağıda) bir füzyon kaplama ile kaplıdır. 
Aşağıdaki resimde, bir ipucu olmuştur 
açık gri ve açığa kesti 
meteor benekli içini. 
Bu füzyon kaplama olduğu açıktır 
çok ince.

 


 

Forest City (yukarıda) başka görünümü, 
metal küçük bir sırt olduğunu gösteren 
füzyon kaplama çıkıntılı olan 
(biraz merkezinin sağında 
görüntü). Küçük çentikler vardır 
meteor yüzeyinde ya da çukurlar.


Yukarıdaki Allende (CV3 karbonlu kondrit) 'dir. Füzyon kaplama Yamalar açık gri açığa kapalı yıpranmış 
ve benekli bir iç mekan.

 

Aşağıda Givon'da (IVA) demir göktaşı olduğunu 
iyi gelişmiş regmaglypts gösteren 
meteor yüzeyinde (Parmak izi).


 


 

Aşağıda pas renginde yıpranmış füzyon 
Millbillillie kaplama (Ökritler 
achondrite) göktaşı. Havasız 
achondrites, özellikle parlak bir füzyon kabuklar sahip olma eğilimindedir.


 


 


  
 

Yukarıdaki solda itibariyle Millibillillie aynı numunenin iç kısmıdır. Yine füzyon kaplamanın inceliği ve tamamen farklı bir iç mekan dikkat edin.

KATI VE KOMPAKT:  Çoğu göktaşları kabarcıklı doku yok 
sık sık Dünya'da birçok volkanik kayaçlar bulunur (veziküler). Birkaç vardır 
bu kuralın istisnaları.

ALAN DİĞER KAYALARIN FARKLI:  Birçok meteorlar 
tamamen veya metalden büyük ölçüde oluşmaktadır. Bunlar tabii ki farklı 
Dünya'nın yüzeyinde bulunan kayalardan. Taşlık meteorların farklı 
Toprak kayaların çoğu türlerinden görünüşte, ama ne yazık ki benzerdir 
koyu volanic kayalar (en azından bir füzyon kabuk) görünüm 
Oregon ve Washington ortak.

 


 

Interactive meteorite ID exercise

 


This meteorite exercise contains two known meteorites and nine unknown samples which are a mixture of real meteorites and terrestrial material that could be mistaken for meteorites.  In this exercise, there are a number of tests that you can perform to help you identify the unknown samples.  These tests are also available for the two known meteorites.  You should carefully study these two samples before trying to identify the unknowns.
All the components of this exercise were created with FlashMX by Macromedia, so they require that your web browser be equipped with a Flash player (version 7.0 or higher). This player is available free of charge from Macromedia's web site at <http://www.macromedia.com/ downloads/ >.
At any time in the exercise, you can return to this page by clicking your browser's BACK button.
Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Murat, 12.01.2018, 05:43 (UTC):
Plajda buldugum 6kg olan denizden dalgalarla kiyiya vurmuş miknatis tutuyor.dışı yeşîlimsi beyaz sarı nokta nokta benekler îçide siyah üzerine yeşil yeşil kristaller var. Arkadaşlar yüzeyide bildigimiz deniz taşları gibi mat prüzsüz bir yapısi var sizce ne olbilir ne olmayabilir .olumlu birşey varsa tel atabilirim.yorumlarinizi bekliyorum.antalya

Yorumu gönderen: 1 , 10.01.2018, 03:12 (UTC):
Son olarak göktaşlarını maddi değeri sanıldığı gibi çok ta yüksek değildir. Değerini nadir olması ve düşerken görülmesi ve estetik şekli gibi unsurlar belirler.Sariçiçeğe düşen taş vespa asteroitinden geldiği için bu kadar değer görmüştür .Akondrit göktaşı grubuna girer ve daha önce bu taştan 15-20 arası örnek bulunduğu için koleksiyonerler rağbet göstermiştir..E-bay'a girip gramı 1 dolar hatta 50 cent'e göktaşı satın alabilirsiniz...Yani elinizdeki göktaşı olsa bile ki olma ihtimali çok düşük, akondrit gruba girmesi lazım ki bingöl'de ki gibi o zaman bir değeri vardır.Akondritlerde tüm göktaşarının % 1'in den bile azdır. O durumda bile koleksiyonerlerin neredeyse hepsi yurtdışında olduğundan zengin olma hayalleriniz suya düşer biraz. Nacizane tavsiyem her siyah taşı meteor sanıp gramı 50 dolara satıyorum diye yazmadan, meselenin bilimsel yönünü araştırınız ki buradaki UZMAN arkadaşlar gibi komik durumlara düşmeyiniz... Saygıdeğer GÖKTAŞI BİLİM ANALİZİ UZMANI VE METEHAN GÖKTAŞI UZMANI hocamız gibi,rastgele bol şanslar...

Yorumu gönderen: 1, 10.01.2018, 02:34 (UTC):
Bilgi sahibibi olmadan uzman olmaya kalkama bi zahmet. Hani yazmışsın ya bi uzman ben varım diye iş sana kalmışsa memlekette, taş yağar başımıza ama göktaşı değil...Neyse arkadaşlar muhtemelen bu sayfada yorum yazılan taşların % 90 meteor değil..araştırın, gerçekten meteor olduğuna inanıyorsanız mta'dan ücret karşılığı analiz yaptırıp verileri Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN'a (netten e mailini bulabilirsiniz.) gönderin.Türkiye'de sağlıklı bilgi alabileceğiniz bir akademisyen, kendisi hakkında biraz araştırma yapmıştım bir dönem

Yorumu gönderen: 1, 10.01.2018, 02:16 (UTC):
Elindeki taş siyahken yeşile dönen arkadaş, eğer taşınız manyetikse yani mıknatısa tepi veriyorsa büyük ihtimal serpantin dir. Ondan da ükemizde bolca vardır ve maddi değeri yoktur...ve Ey metehan göktaşı uzmanı arkadaş, meteorlar hakkında bilgi vermeye çalışmadan önce okuma yazmanı biraz geliştir :) çünkü ;gemmology değil, gemology, kerre değil kere, oloarak değil olarak, zannettiyiniz deği ZANNETTİĞİNİZ ve meteor taşı deği GÖKTAŞI yada METEOR ;)

Yorumu gönderen: 1, 10.01.2018, 02:02 (UTC):
Her neyse ; tugay isimli arkadaş elinizdeki tarife göre taşınız yüksek ihtimal prit.Bir diğer ismi ahmak altını dır. Ülkemizde çokça bulunabilir, maddi bir değeri yoktur. Tabii elinizde tonla yoksa :) Sinapsid isimli arkadaşta komedyen sanırım. Dünyanın en ağır elementi Osmiyumdur, cm küpü 22.59 gr. dır. Elindeki taş o bile olsa ki değil, çok nadirdir, olsa olsa 100 gr. civarı olur. Ya gram ile kg arasındaki farkı tam öğrenememişsin, ya da cem yılmaz'a rakip çıkmışsın...

Yorumu gönderen: 1, 10.01.2018, 01:51 (UTC):
Meraba arkadaslar, gördüğüm o ki, iki kelimeyi bir araya getirmekten yoksun arkadaşar kendini meteor uzmanı diye isim takmış yorum yapmış :))) şaka yapıyor olmalılar herhalde.

Yorumu gönderen: Tugay, 08.01.2018, 16:27 (UTC):
Bendede bi tas var uzerinde altin gibi sari sari metaller var altina benziyo ve cogalma var gibi damar var sanki bi yardimci olsaniz 0533 3395808

Yorumu gönderen: Sinapsid , 07.01.2018, 14:03 (UTC):
Merhaba elimde kirbit kutusu buyuklüğün'de meteor taşi var agirlik 47 kilo. Köyde dedemin eski evdamini yiktiğimda buldum. Ben zaten pul koleksiyonculuğu yapiyorumdum. Şimdi, sadece meteor taşi,degerli tas koleksiyoncusuyum. Taşimin türkiyede bir benzeri yoktur.

Yorumu gönderen: Osman, 04.01.2018, 13:53 (UTC):
Slm hocam bende çok sayıda cok cesit meteor var 2 tanesinin analizini yaptırdım ne yapabilirim hocam saygılarımla tl 05455596171

Yorumu gönderen: İsimizuzman, 29.12.2017, 15:06 (UTC):
Arkadaşlar yaklaşık 4 senedir bu göktaşlarıyla uğraşıyorum elinde göktaşı olan varsa satmasında yardımcı olabilirim (not:göktaşı olduğundan eminseniz yazın ) iletişim no:0543 285 89 70

Yorumu gönderen: Seydos, 29.12.2017, 11:58 (UTC):
Elimde bi tür taş var simsiyah ama ışığa tutulduğunda yeşile dünüyor nedir bilen varmı no 05365132458

Yorumu gönderen: 05396324492, 29.11.2017, 09:03 (UTC):
Merhaba bende göktaşı var 10 kg kadar mevcut almak isteyen bana ulaşsın

Yorumu gönderen: Metehan Göktaşı Tanımı,analiz uzmanı , 28.11.2017, 16:49 (UTC):
Göktaşı Tanım ve Analiz Uzmanı elinizdeki göktaşı zannettiyiniz taşların göktaşımı veya gõktaşı değilmi göktaşı olup göktaşı olmadığını bilmeniz öğrenmeniz için arayın tel, 05388426269

Yorumu gönderen: mustafa, 22.11.2017, 08:32 (UTC):
merhaba yaylada rakım 1500 de gök taşına benze belkide gök taşı ilgilenlere resmini gönderebilirim 0532 211 63 50

Yorumu gönderen: Göktaşı Bilimi Analiz Uzmanı, 09.11.2017, 16:52 (UTC):
ELİMDE BİNGÖL SARIÇİÇEK KÖYÜNE DÜŞEN EN BÜYÜK PARÇASI TEK PARÇA 4 KİLO AĞIRLIĞINDA GÖKTAŞI VAR İLGİLENEN VARSA ARASIN TELEFONUM: 0538 842 62 69

Yorumu gönderen: Metehan Göktaşı Uzmanı, 09.11.2017, 16:24 (UTC):
Elinde göktaşı olduğunu iddia eden arkadaşlar elinizdeki taşlar gerçek göktaşı olup olmadığını kim size söyledi analizi kim yaptı türkiyede gerçekten analiz yapan kim var arkadaşlar uzay bilimi okuyan ve gök cisimlerini bilen kaç kişi var varmı acaba bir kerre ben göktaşı bilimcisi oloarak türkiyede bu işi yapan hiç adam tanımadım tanıyan varsa bana numarasını versinde elimde yığınla iş var pas edeyimde işlerim hafiflesin bende rahat edeyim gök cisimlerini ve gök taşlarını inceleyen bir bilim insanı olarak bugüne dek ben türkiyede hiç bu işlere bakan bir adam tanımadım ancak video çekip insanları kandıranları tanıdım asit satanları analiz yaparım diyenleri seramikle test yapan işi bilmezleri tanıdım evet bunların hiç biri göktaşı uzmanı değildir işte telefonum göktaşı analizleriniz ücret karşılığı yapıyorum.tel 05388426269

Yorumu gönderen: Ali, 07.11.2017, 17:34 (UTC):
Elimde kutlece ağır siyah ve paslı demir görüntülü mıknatıs tutmayan çok miktarda goktasi olduğunu düşündüğüm taşlar var bana bu konuda yardımcı olabilecek kimse varmı 05079150477

Yorumu gönderen: Mustafa ateşer, 04.11.2017, 20:09 (UTC):
Araştırmalarıma göre göktaşı olduğuna emin olduğum fakat küçük bir parça olan 50 gr kadar demir metoorolojik yapıya uygun gök taşı var fazla uğraşmadan zedelemeden parçaladan korumaya aldım inceleyip satın almak isteyene resim yollayabilirim ...mustafa ...05382388201

Yorumu gönderen: Metehan, 04.11.2017, 18:56 (UTC):
Ben bir gemmology ve Göktaşları Meteor sınıflandırma analiz tanımlama uzmanıyım ve ayrıca bende epeyce göktaşı var alıcılar arasın elinde göktaşı olduğunu varsayan insanlarımız olabilir taşınızın göktaşı olup olmadığıyla ilgili sizlere yardımcı olabilirim 0538 842 62 69 arayın

Yorumu gönderen: Ismail bayhan, 24.10.2017, 16:44 (UTC):
Elimde yumruktan ufak siyah normalinden agir tas var miknatis tutuyor ne oldugunu bilmiyorum bakmak isteyen 05427957574

Yorumu gönderen: Cuneyt, 18.10.2017, 17:11 (UTC):
Arkadaslar elimde bir gok tasi var onu satmak istiyorun ilgilenler varsa bu nunarada ulasabilir vatsp resim ve video yolayabilirim gok tasini 05395978563

Yorumu gönderen: Ozgur5415212009, 16.10.2017, 18:14 (UTC):
Elimde dün bulmuş olduğum bi taş var muhtemelen meteor taşı çünkü bizim 2 3 yıldır gitmediğimiz tarlamıza düşmüş sonradan koyulma değil değerli olabilir..ilgilenen veya işten anlayan bana ulaşırsa sevinirim resim atılır

Yorumu gönderen: yildirim 05392857647, 22.09.2017, 15:49 (UTC):
Resmini watsaptan atiyim minnatis tutmuyo yumruk kadar agir

Yorumu gönderen: kahraman, 21.09.2017, 16:38 (UTC):
Elimde 450 gr göktaşı var ilgilenen olursa 05362847418

Yorumu gönderen: Mercan, 17.09.2017, 21:33 (UTC):
Elimde dışı kirli içi siyah parlak taş var ilgilenmek istisen varsa oluşabilir 05342802099

Yorumu gönderen: Turgay , 27.08.2017, 20:20 (UTC):
Bende gök taşı var mıknatıs tutuyor üç kilo kadar parça parça yumurta büyüklüğünde 05321647160 bu numaram ilgilenen bana ulussin

Yorumu gönderen: Kadir Demir, 27.08.2017, 17:52 (UTC):
Bir dağ yürüşüyünde arkadaşlarla yaklaşık 5-6 mt çapında resmen yanmış krater izi siyah şekilde belli olan zemine dağılmış kimisi çok ağır etraftaki kayalık yapıdan farklı parçalanıp dağılmış kimisi kil testi kırığı gibi dış kabuğu yanmış kimisi metal mıknatıs tutuyor kimisi tutmuyor tahminen irili ufaklı çok sayıda yaklaşık 20kg belki fazla göktaşları bulduk.Numuneler alabildim ilgilenen varsa mailden foto bilgi berebilirim. kadirdemirr@homail.com

Yorumu gönderen: nurcan basturk, 24.08.2017, 07:24 (UTC):
goktası var ılgılı ler mesaj yollasın

Yorumu gönderen: ., 20.08.2017, 08:52 (UTC):
SİYAH KRİSTAL ŞEKLİNDE GÖKTAŞI VAR NO 5398439189

Yorumu gönderen: yasin, 19.08.2017, 03:41 (UTC):
Elimde gök veya volkanik taslar var bu taslar bence çok önemli

Yorumu gönderen: ism yok, 18.08.2017, 15:22 (UTC):
resimde gördügüm gök taşlarindan elimde fazla miktarda var
test yaptirmak için firmalar ariyorum
E- alcevk537@gimai.com

Yorumu gönderen: Hasan karakurt, 16.08.2017, 15:10 (UTC):
Elimde 800 kg mıknatıs çekmeyen göktaşı var ciddi alıcılar 05378735040

Yorumu gönderen: elmas, 11.08.2017, 11:55 (UTC):
elimde yaklaşık 150 ml hacminde 200 gr ağırlığında metal barındıran ayrıca damarlarda bulunduruyor rengi siyah
iki tarafı tamamen düzleşmiş durumda
tel:05376441563

Yorumu gönderen: erol, 10.08.2017, 18:44 (UTC):
bende bayadır meteor taslarıyla ılgılenıyorum elımde cok sayıda renklı tasta var ılgılenen arkadaslar mail atın erol.gokhan2018@yandex.com

Yorumu gönderen: Recai 09/08/2017, 09.08.2017, 19:55 (UTC):
Bende bestane tas var farkli kolleksiyon dördü mıknatısi çekiyor biri kil hamuru görünümünde eskiden düşmüş galiba füzyon kabuğu damar izleri kalmış 200 gr civarı satmayı düşünmüyorum analiz yaptırmak istiyorum ,tel 5365829089

Yorumu gönderen: Oguz , 01.08.2017, 15:56 (UTC):
Herkese slm elimde 7 sn birtasvar hafiften yaraladim bakir ve sari rengi cikiyo ilgilenen arkadaslar nigde bor yaklasik 1kg yakin 05376588021 resim isteyene atari

Yorumu gönderen: Ercan, 31.07.2017, 08:25 (UTC):
Elimsde 330 gr Göktaş'ı var ilgilenenler 5325402555

Yorumu gönderen: Yusuf , 05.07.2017, 11:30 (UTC):
Bende 10 kiloluk bir taş var göktaşına benziyor capina gore cok ağır mıknatıs falan tutmuyor ilgilenen olursa resmini atarim miknatisa karsi cok az bir cekimi var gibi ama belirsiz yusufsaricicek86@hotmail.com adresimden ulaşabilirsiniz

Yorumu gönderen: Halil akgül, 02.07.2017, 16:00 (UTC):
Elimde gök taşı var 200 g veya 250 gr mıknatıs tutuyor ciddi alıcılar 05432349726 arayabilir

Yorumu gönderen: Mehmet, 28.06.2017, 21:51 (UTC):
Selam elimde yumruk büyüklüğünde ağırlığı 1 kg'dan fazla üzerinde sarı altın parçalarına benzer parçalar var rengi koyu gri bunun ne olduğunu bilen varsa yazsın

Yorumu gönderen: Can, 09.06.2017, 03:25 (UTC):
Ciddi meteor alıcılıları whatsapptan ulaşabilirsiniz. 05052720527. I have meteorits. For interested people my whatsapp number is +905052720527

Yorumu gönderen: Şenol acar, 08.06.2017, 08:40 (UTC):
Bende uyzay tası var ben satmak istiyorum satmak icin ne yapa bilirim

Yorumu gönderen: Ysp, 07.06.2017, 09:59 (UTC):
Elimde farklı bir taş var nereye analiz yaptircam

Yorumu gönderen: Ugiromiko, 06.06.2017, 11:55 (UTC):
Meteroite'ler hala belirsiz bir konu. Dünyamıza yılda binlercesi düşüyor ama bunların sadece %10 u atmosferi geçerek yüzeye iniyor. Tahlilleri detaylı olarak çok uzun zaman alıyor. Hematit,kayaç,slug ve bir çoğu meteorlara benziyorlar. Dikkat etmek lazım.analiz lazım. Tabi analiz baya pahalı tutuyor. Uzman gözüyle karar verip ona göre yol almak lazım. 05368465474

Yorumu gönderen: yusuf, 03.06.2017, 22:16 (UTC):
benim de elimde bir köylü tarafından hediye edilen dış yüzeyi füzyonlu iç yüzeyi ise parlak ve kendisinin meteor dediği bir taş var isteyen olursa emial ile fotoğraflarını gönderebilirim..

Yorumu gönderen: Fatih kasap , 31.05.2017, 19:47 (UTC):
Bende göktaşı var ilgilen varsa bana bu numaradan 05336517806 ve nasil satabilirim

Yorumu gönderen: Hasan , 29.05.2017, 10:05 (UTC):
Elimde kuflenmis demir gibi taş bulunmaktadır ilgilenen varsa 05412428845

Yorumu gönderen: ruhi, 19.05.2017, 22:55 (UTC):
Elimde göktaşı var tel 05399219130

Yorumu gönderen: hüseyin, 18.05.2017, 20:52 (UTC):
Elimde 5 parça göktaşı var ilgilenen varsa arasın 0537 685 0765

Yorumu gönderen: murat, 18.05.2017, 17:08 (UTC):
Elimde siyah 3 kiloya yakın bi tas var ve cok ağır 05423471020Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
meteoritler.tr.gg</ title> . . . <!-- BEGIN 33Across SiteCTRL Script --> <script type='text/javascript'> if(document.location.protocol=='http:'){ var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b6xzoIYhqr5BlZrkHcnnVW'); (function(){var h,s=document.createElement('script');s.src='http://cdn.tynt.com/ti.js'; h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();} </script> <!-- END 33Across SiteCTRL Script --> </ head> <body> </body> </html>